Štefan Stunda

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STUNDA Štefan

XX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - rozp. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým katastrofálním krupobitím, průtrží mračen a jinými živelními pohromami na Abaujsku, Šarišsku a Zemplínsku, t. 1235.

128, 18. VI. 1931; 6.

na poskytnutí pomoci postiženým povodní na Slovensku, t. 2381.

300, 28. XI. 1933; 6.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 2117 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932)

235, 22. XII. 1932; 24, doslov 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 3.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 96.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. I. do 28. II. 1933 (t. 2120)

234, 21. XII. 1932; 60.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933. 305, 4. XII. 1933; 42.

Interpelace:

o otázce případného zrušení 5 %ní výhody při státních a veřejných dodávkách pro dodavatele a podnikatele ze Slovenska a Podkarpatské Rusi,

t. 2116/IV. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2389/III. 303, 1. XII. 1933; 87.

v otázce vyplácení státních přislíbených podpor na stavbu vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 2116/V. 238, 17. I. 1933; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přečin urážky na cti)

170, 16. III. 1932; 8.

žádost odvolána

239, 31. I. 1933; 5.ISP (příhlásit)