Antonín Štourač

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTOURAČ Antonín

XI. voleb. kraj

K

Nastoupil za Josefa Baršu, jenž pozbyl mandátu.

Volba verifikována 224, 6. XII. 1932; 3.

Slib vykonal 234, 21. XII. 1932; 72.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě pachtovného a ochraně drobných pachtýřů, t. 2242.

268, 9. V. 1933; 5.

na pomoc postiženým požárem v obci Pavlínov, okres velkomeziříčský na Moravě, t. 2575.

327, 15. V. 1934; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 2500. 319, 22. II. 1934; 45.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208)

262, 28. III. 1933; 28.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419).

307, 6. XII. 1933; 6.

o zákonu, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. V. 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. VII. 1933, č. 155 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 23.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500).

319, 22. II. 1934; 28.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (t. 2721).

342, 4. VII. 1934; 47.

Interpelace:

že majitelka velkostatku Troubsko, Ftáčníková v Brně, neplní povinnosti vůči škole,

t. 2132/VII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2306/XV. 289, 3. VII. 1933; 4.

o svévolném vypovězení a vystěhování Viléma Konečného a jeho rodiny z obce městysem Staňkov a obcí Staňkov Ves,

t. 2757/I. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/VIII. 362, 12. III. 1935; 5.

o případě útisku proti zaměstnanci Hubertu Havlíčkovi z Olomouce,

t. 2772/III. 356, 13. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2819/VII. 360, 5. III. 1935; 9.

o zlořádu v obecním úřadě v Pivonicích, pol. okres Nové Město na Moravě a na okresním úřadě v Novém Městě na Moravě a o šikanách pana starosty obce Jos. Kosa proti drobným zemědělcům v Pivonicích,

t. 2846/XVI. 364, 21. III. 1935; 6.

o protizákonném postupu soudních vykonavatelů při exekuční dražbě okresního soudu ve Zdounkách u Kroměříže na Hané,

t. 3000. 373, 12. IV. 1935; 36.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle §§ 5, 81 tr. z., přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 2, 14, 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z.)

264, 25. IV. 1933; 4.

zpr. t. 2432; zprav. dr Moudrý; nevydán

329, 5. VI. 1934; 30.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 81 tr. z., přečiny podle § 79 tr. z., § 15, č. 2, § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

331, 12. VI. 1934; 4.

zpr. t. 2705; zprav. F. Richter; nevydán

359, 20. XII. 1934; 14.ISP (příhlásit)