Josef Stejskal

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STEJSKAL Josef

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. im. - inic. - rozp. - úst.-práv. - zásob. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí úlev na čsl. drahách dělnictvu v době dovolené, t. 58.

9, 16. I. 1930; 7.

na obnovení zastupitelského okresu a zřízení okr. úřadu v Úpici, t. 383.

41, 10. IV. 1930; 6.

aby ihned byla poskytnuta pomoc postiženému okresu Rychnov nad Kněžnou živelní pohromou, t. 1425.

145, 24. XI. 1931; 15.

aby byla ihned poskytnuta pomoc obcím Miletínu, Zdobínu, Dehtovu v Podkrkonoší a Dvůr Králové n. L., které byly postiženy velkými škodami způsobenými krupobitím, t. 1427.

145, 24. XI. 1931; 15.

aby byl vydán zákon, kterým se zakazuje zřizování nových textilních továren po dobu hospodářské krise, t. 2756.

348, 27. XI. 1934; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 3.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. a n. (t. 700).

72, 21. X. 1930; 24.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 39.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. března 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. (t. 1277).

138, 8. VII. 1931; 12.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 22.

o II. a III. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Švýcarskem (t. 2028 a 2077); mluví o vývozní politice RČS a o praksi devisové komise.

238, 17. I. 1933; 13.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297).

285, 22. VI. 1933; 28.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844).

363, 14. III. 1935; 8.

Interpelace:

o nutném umístění okr. úřadu v Náchodě,

t. 488/IV. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 743/XIII. 79, 17. XI. 1930; 6.

o nutnosti provedení rekonstrukčních prací a novostaveb nestátních silnic v zastupitelském okrese Dvůr Králové n. L.,

t. 893/XX. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1072/III. 118, 7. V. 1931; 8.

o provádění zamýšlených nutných staveb silničních, melioračních a vodocestných v r. 1931,

t. 893/XXII. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1406/VIII. 142, 14. X. 1931; 14.

o nutnosti stavby vodní nádrže u Č. Skalice,

t. 893/XXIII. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1319/II. 142, 14. X. 1931; 11.

o nutnosti provedení rekonstrukčních prací a novostaveb silničních a vodocestných v zastupitel. okrese Rychnov n. Kn.,

938/XII. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 2369/XII. 300, 28. XI. 1933; 6.

o nutnosti provedení rekonstrukcí a novostaveb nestátních silnic v zastupitelském okrese Náchod,

t. 938/XIV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1395/XII. 142, 14. X. 1931; 14.

o zoufalém postavení sklářů - perlařů na okresech králodvorském a novopackém,

t. 973/I. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1158/XIX. 124, 2. VI. 1931; 7.

o vhodném a důstojném umístění české státní menšinové školy v Mezimostí u Broumova,

t. 1035/XII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1600/VI. 167, 4. II. 1932; 6.

o přehmatech na berní správě v Lanškrouně,

t. 1035/XIII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1382/X. 142, 14. X. 1931; 12.

o nutných pracích na okrese hořickém,

t. 1060/V. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 2369/III. 300, 28. XI. 1933; 6.

o nutném vybavení náchodské nemocnice,

t. 1305/IV. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1450/XII. 145, 24. XI. 1931; 15.

o nesprávném rozdělení státního příspěvku občanům obce Úhlejova, okres Nová Paka, postiženým krupobitím,

t. 1461/XI. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1781/XIX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nesprávném a nespravedlivém rozdílení podpor na Miletínsku mezi rolníky postižené živelní pohromou,

t. 1461/XIII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2012/IX. 211, 3. XI. 1932; 4.

o protizákonných manipulacích starosty obce Studnice Rýdla při udělování a výplatě státních starobních podpor,

t. 1579/IV. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1700/II. 179, 28. IV. 1932; 4.

o znemožňování dovozu textilních surovin,

t. 2042/XVIII. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2163/XI. 251, 23. II. 1933; 3.

o podezřelém fotografování vojensky důležitých objektů v našem pohraničí,

t. 2142/II. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2306/II. 289, 3. VII. 1933; 4.

aby zavedeny byly daňové knížky pro poplatníky,

t. 2151/I. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2183/VII. 258, 21. III. 1933; 5.

o provádění nouzových investičních prací v oblastech postižených nezaměstnaností na Královéhradecku,

t. 2151/II. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2369/XIII. 300, 28. XI. 1933; 6.

v záležitosti prakse u okresního soudu pojišťovacího v Jičíně,

t. 2176/II. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2294/III. 286, 23. VI. 1933; 3.

o daňových odpisech za úplatu, jimiž byl postižen stát,

t. 2289/X. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2347/V. 293, 17. X. 1933; 9.

o nesprávném vybírání zdržného ve stanici Semily-Podmoklice,

t. 2308/II. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2335/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

že aktivní kapitán československé armády volá slávu Hitlerovi,

t. 2343/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XXI. 313, 17. I. 1934; 7.

o podezřelém nouzovém přistání hakenkreuzlerského letadla v pohraničí,

t. 2343/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XXII. 313, 17. I. 1934; 7.

o neustálých náletech říšsko německých letadel na Broumovsko,

t. 2356/VIII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/V. 315, 15. II. 1934; 6.

o podezřelém vývozu textilních strojů do zahraničí,

t. 2393/IV. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2476/II. 315, 15. II. 1934; 6.

o nedůstojné oslavě státního svátku na německé dívčí škole II. obvodu v Trutnově,

t. 2393/V. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/II. 321, 8. III. 1934; 43.

o protizákonných manipulacích s benzinem, jimiž byl poškozen stát,

t. 2489/X. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2577/I. 329, 5. VI. 1934; 6.

o provádění nutných prací investičních a nouzových v politickém okrese Nové Město nad Metují,

t. 2508/I. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2670/VI. 337, 27. VI. 1934; 3.

aby prováděny byly nutné práce investiční a nouzové v politickém okrese Náchod,

t. 2508/II. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. 2670/V. 337, 27. VI. 1934; 3.

o nutných pracech investičních v politickém okres Broumov,

t. 2508/III. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2670/IV. 337, 27. VI. 1934; 3.

o provádění nutných prací investičních a nouzových v politickém okrese Dvůr Králové nad Labem,

t. 2508/IV. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2577/X. 329, 5. VI. 1934; 6.

o porušení integrity státních hranic a loupeži člověka u pohraniční obce Lhoty u Police nad Metují,

t. 2548/III. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/II. 343, 25. X. 1934; 22.

o rušení českých textilních škol,

t. 2748/I. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/II. 360, 5. III. 1935; 9.

o porušování zákona o domácké práci, nedodržování mzdového ceníku a slevování pokut některým firmám textilním na Českomoravské Vysočině,

t. 2748/III. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o propouštění dělníků z pracovního poměru proto, že jsou povoláni k aktivní vojenské službě,

t. 2748/IV. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

o obcházení zákona o prodloužení platnosti kolektivních smluv a zneužívání četnictva při mzdovém sporu strojmistrů u fy V. Kremlička a syn v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohradu,

t. 2752/VII. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2839/III. 364, 21. III. 1935; 6.

o obsahu čítanek na německých školách a občanské výchově naší německé mládeže v tomto směru,

t. 2831/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

o nedostatečném umístění a nebezpečí zřícení okresního soudu v Náchodě a o stavbě nové soudní budovy,

t. 2831/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o nesprávném předpisování obratové a výdělkové daně obchodním cestujícím a zástupcům,

t. 2838/IX. 364, 21. III. 1935; 6.

aby pro účely národní obrany používáno bylo více plátna lněného,

t. 2933/III. 371, 9. IV. 1935; 34.

do naprosto nedostatečného obsazení okr. soudu ve Dvoře Králové n. L. a to jak v oboru konceptním, tak i kancelářském,

t. 2994. 373, 12. IV. 1935; 5.

o činnosti "Sudetendeutsche Volkshilfe", která jest napodobeninou říšsko-německé akce "Winterhilfwerk" a která protičesky působí v našem pohraničí a na Broumovsku zvláště,

t. 2995. 373, 12. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v N. Městě n. Metují (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z.)

254, 14. III. 1933; 5.

žádost odvolána

258, 21. III. 1933; 5.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z., ve znění podle § 43 zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb. z., a §§ 2 a 3 cit. zákona)

295, 19. X. 1933; 3.

zpr. t. 2991; zprav. F. Dlouhý; nevydán

373, 12. IV. 1935; 35-36.

okr. s. v Teplici n. Met. (přestupek podle § 487 tr. z.)

300, 28. XI. 1933; 6.

zpr. t. 2542; zprav. F. Richter; nevydán

331, 12. VI. 1934; 10.

Volán k pořádku:

173, 30. III. 1932; 21.ISP (příhlásit)