František Stanislav

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANISLAV František

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. zdrav. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc a podpora 35 rodinám obce Petrova v okresu hodonínském postiženém katastrofálním požárem, t. 1133.

120, 19. V. 1931; 9.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc a podpora živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích hodonínském a kyjovském, t. 1261.

129, 19. VI. 1931; 41.

na poskytnutí okamžité pomoci občanům a zemědělcům v obcích Štítné, Jestřabí, Popovu, Rokytnici, Šanovu a osadě Sv. Štěpán v okresu uhersko-brodském postiženým živelní katastrofou povodní, t. 1428.

145, 24. XI. 1931; 16.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1840 (zákon o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací)

197, 22. VI. 1932; 10, doslov 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 105.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 32.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 93.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 29.

Interpelace:

o nedostatku hypotekárních úvěrů,

t. 2289/I. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2330/XIV. 293, 17. X. 1933; 9.ISP (příhlásit)