dr. František Staněk

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANĚK František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 3, 17. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. inic. a techn.-doprav.

Vzdal se posl. mandátu 24. I. 1933.

241, 1. II. 1933; 3.

Po něm nastoupil Dlouhý František.

Návrh resoluční:

k t. 210, 25, 26. II. 1930; 37.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 995 (zákon o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu)

110, 6. III 1931; 29.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1124 (zákon o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem)

120, 19. V. 1931; 23.

doslov 123, 21. V. 1931; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 50.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

69, 23. IX. 1930; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 44.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 32.ISP (příhlásit)