Emil Špatný

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPATNÝ Emil

I.B voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran.

Zvolen provisorně místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7.

Odpovídá jako místopředseda na dotaz:

M. Čižinské, v němž tato vypisuje chování četnictva dne 15. února t. r. v Semilech jednak vůči shromážděným asi 800 osobám a jednak vůči ní, a táže se, co předseda hodlá podniknouti na zjištění a potrestání četnického velitele.

253, 28. II. 1933; 31.

J. Kopeckého, že ve schůzi zahraničního výboru dne 2. března 1933 předseda výboru jako nepřípustný k projednání odmítl návrh na usnesení výboru, aby se do něho dostavil zástupce vlády podat zprávu o událostech ve Volovci.

257, 16. III. 1933; 66.

J. Dvořáka, jímž se táže, jak předseda odůvodňuje zabavení jednoho místa, vyloučeného podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z řeči posl. Jurana, pronesené ve 355. schůzi sněmovny dne 11. prosince 1934.

358, 19. XII. 1934; 10-11.

Návrhy iniciativní:

na doplnění ustanovení § 72 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 26.

6, 20. XII. 1929; 89.

na změnu řádu volení v obcích, t. 96.

10, 23. I. 1930; 6.

na řádnou kontrolu lékáren a léčiv, t. 665.

71, 2. X. 1930; 12.

aby město Kolín zařazeno bylo do vyšší třídy místních přídavků, t. 746.

76, 4. XI. 1930; 6.

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

na zkrácení presenční služby vojenské, t. 1493.

155, 14. XII. 1931; 7.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1722 (zákon o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z.)

178, 22. IV. 1932; 39, doslov 81.

bran. výb. zpr. t. 2915 (zákon o ochraně a obraně proti leteckým a podobným útokům)

369, 4. IV. 1935; 9.

Interpelace:

o jednacích řádech pro zemská a okresní zastupitelstva a výbory,

t. 14/III. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 206/II. 36, 2. IV. 1930; 7.

o poměrech družstva "Spořilov" v Praze,

t. 658/X. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1437/XIX. 145, 24. XI. 1931; 14.

o změně názvu stanice Chvaly-Počernice,

t. 675/XVII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 892/III. 97, 27. I. 1931; 12.

o zlepšení pensijního pojištění soukromého úřednictva a zřízenectva,

t. 705/VIII. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 968/II. 111, 17. III. 1931; 7.

o stavbě nového paláce a léčeben Všeobecného pensijního ústavu,

t. 705/IX. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 894/XXV. 102, 6. II. 1931; 77.

o živelních škodách v okresu říčanském, jílovském, v okolí Lučence na Slovensku, v okrese Brandýs n. Labem a na Dobříšsku,

t. 1205/I. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1393/II. 142, 14. X. 1931; 12.

o nesprávné praksi při vymáhání ošetřovného ve veřejných nemocnicích za léčení rodinných příslušníků pojištěnců podle zákona č. 221/1924 ve znění zákona č. 184/28,

t. 2011/I. 215, 9. XI. 1932; 49.

o neprovádění zákona ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb. z., o výkonu lékařské prakse,

t. 2011/II. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2183/I. 258, 21. III. 1933; 5.

o nevydání vládního nařízení ve smyslu §§ 202 a 218 o stanovení odměn předsedů a náměstků rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a soudců vrchního pojišťovacího soudu,

t. 2011/III. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2098/VIII. 238, 17. I. 1933; 8.

o daňové praksi proti poplatníkům v Říčanech,

t. 2151/III. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2357/IV. 297, 6. XI. 1933; 4.

v záležitosti výdeje léků a jejich kontroly,

t. 2766/IX. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2827/XX. 360, 5. III. 1935; 9.

o rozdílení podpor z Fondu pro živelní pohromy,

t. 2852/X. 365, 26. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 45 a § 46, odst. 3 zákona ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z.).

126, 11. VI. 1931; 6.

žádost upravena pouze na přečin podle § 45 zák. z 24. XI. 1926, č. 218 Sb. z.

142, 14. X. 1931; 17.

žádost odvolána

226, 13. XII. 1932; 5.ISP (příhlásit)