Petr Solfronk

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOLFRONK Petr

XII. voleb. kraj

ČS

Nastoupil po Josefu Knejzlíkovi, jenž se vzdal posl. mandátu.

Volba verifikována 133, 1. VII. 1931; 3.

Slib vykonal 128, 18. VI. 1931; 3.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc.-pol. - zahr. - zásob. - zeměd. - živn.-obch.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2718 (zákon, jímž se prodlužuje lhůta k postátnění odborných škol pro ženská povolání)

342, 4. VII. 1934; 53.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 15.

Interpelace:

o daňových odpisech za dávno minulá léta firmě Zborovicko-Kojetínské cukrovary A. Popper a spol.,

t. 2295/I. 286, 23. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2347/XV. 293, 17. X. 1933; 9.ISP (příhlásit)