Koloman Slušný

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLUŠNÝ Koloman

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. inic. inkompatib. - techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 46.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 30.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

231, 19. XII. 1932; 6.

Interpelace:

ve věci opravy cesty Lesnica Červený Kláštor-Smerdžonka,

t. 2818/II. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kežmarku (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI/1914)

207, 20. X. 1932; 9.

žádost odvolána

293, 17. X. 1933; 10.

kraj. s. v Levoči (přečiny podle § 14, č. 5a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 7.

zpr. t. 2662; zprav. dr Markovič; nevydán

356, 13. XII. 1934; 36-37.

okr. s. ve Spišské Nové Vsi (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb. z.)

320, 6. III. 1934; 6.

zpr. t. 2989; zprav. dr Mareš; vydán

373, 12. IV. 1935; 35.

kraj. s. v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z.)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2902; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 21.ISP (příhlásit)