Václav Sladký

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLADKÝ Václav

XIV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Návrh iniciativní:

aby byla neprodleně poskytnuta vydatná pomoc, valašskému obyvatelstvu a Hranicku a Vsacku, postiženému těžkou živelní pohromou, t. 1328.

139, 10. VII. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 56.

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. XII. 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. VIII. 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsaném v Římě dne 1. III. 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. VIII. 1930, č. 116 Sb. z. (t. 664)

81, 19. XI. 1930; 35.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 68.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 8.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 79.

Interpelace:

o přenesení společné pohraniční stanice z Petrovic do Žebrzydovic,

t. 14/VIII. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 342/XII. 43, 24. IV. 1930; 5.

o zachování slezského finančního ředitelství v Opavě,

t. 14/XII. 6, 20. XII. 1929; 88.

o stavbě domů obytných pro železniční zaměstnance v Mor. Ostravě, Bohumíně, Petrovicích a Kadani v Čechách,

t. 14/XVII. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 342/XI. 43, 24. IV. 1930; 5.

o ponechání Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu v Opavě,

t. 14/XVIII. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 342/II. 43, 24. IV. 1930; 5.

o urychleném provádění regulačních prací na Ostravsku,

t. 809/IX. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1406/IX. 142, 14. X. 1931; 14.

o stavbě Masarykovy jubilejní nemocnice v Českém Těšíně,

t. 973/II. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1931/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

o neutěšitelných poměrech aprobovaných kandidátů profesury, neumístěných na středních školách,

t. 1268/VIII. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1922/II. 207, 20. X. 1932; 8.

o kritické situaci dělnictva v báňském revíru ostravsko-karvínském,

t. 1268/XV. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1990/III. 210, 25. X. 1932; 3.

o nevhodném a neúsporném umístění státních finančních úřadů v Opavě,

t. 1483/IX. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1813/XVI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o jmenování vysokoškolských profesorů na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně,

t. 2204/VII. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2369/II. 300, 28. XI. 1933; 6.

o zakrytém "numeru clausu", provedeném via facti na středních školách, a o přijímání nových sil učitelských na střední školy,

t. 2576/XVI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2741/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

o zabavení některých míst ve "Slánském Čechoslováku" a v " Kladenském Čechoslováku",

t. 2601/IV. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2728/III. 343, 25. X. 1934; 22.ISP (příhlásit)