Jan Škvor

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠKVOR Jan

I. A voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém dr Karlu Viškovském.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 226, 13. XII. 1932; 4.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na pomoc pohořelým v obci Buková Lhota okres Benešov, t. 2552.

325, 3. V. 1934; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2723 (zákon, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. platnost zákona)

342, 4. VII. 1934; 12, 41.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

253, 28. II. 1933; 20.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 22.

o zákonu. jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 9.ISP (příhlásit)