Vasil Ščerecký

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠČERECKÝ Vasil

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. - živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 85.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 31.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 71.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 92.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 58.

Interpelace:

o atentátu spáchaném na předsedu kulturního spolku "Duchnovič" Eumenia Szabó,

t. 532/X. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 532/XI. 72, 21. X. 1930; 8.

o odstranění jazykových sporů na Podkarpatské Rusi,

t. 532/XI. 66, 24. VI. 1930; 22.

o pronásledování ruského učitelstva na Podkarpatské Rusi,

t. 1907/VII. 205, 21. VII. 1932; 9.

o protizákonném postupu berních úředníků a berních exekutorů na Podkarpatské Rusi,

t. 2084/VIII. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2330/XV. 293, 17. X. 1933; 9.

o zneužívání schvalování o připuštění učebnic a pomocných knih na Podkarpatské Rusi,

t. 2146/V. 243, 3. II. 1933; 97.

odpov. t. 2518/V. 322, 15. III. 1934; 4.

o schvalování (připouštění) učebnic (příruček) školním referátem v Užhorodě,

t. 2195/I. 259, 23. III. 1933; 3.

že se nezachovávají zákonité předpisy při schvalování ruských učebnic pro Podkarpatskou Rus,

t. 2195/II. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2341/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o zakládání vložek nových pozemkových knih na Podkarpatské Rusi,

t. 2204/XIII. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2560/IV. 327, 15. V. 1934; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Košicích (přečin podle § 20, zák. čl. XLI z r. 1914)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 5590; zprav. dr Daněk; vydán

114, 26. III. 1931; 7.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 2 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z roku 1914 spáchaný tiskem)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1116; zprav. dr Daněk; vydán

123, 21. V. 1931; 31-2.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 2 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z roku 1914)

116, 23. IV. 1931; 13.

zpr. t. 1117; zprav. dr Daněk; vydán

123, 21. V. 1931; 32.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 1 a § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

zpr. t. 1115; zprav. dr Daněk;

116, 23. IV. 1931; 13.

vydán 120, 19. V. 1931; 32.ISP (příhlásit)