Andrej Rjevaj

Narozen: v roce 1899
Zemřel: v roce 1931

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RJEVAJ Andrej

XVII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - zeměd.

Zemřel 15. XII. 1931.

159, 17. XII. 1931; 6.

Po něm nastoupil Mravec Ján.

Řeč v rozpravě:

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. a n. (t. 700); mluví o krisi zemědělství na Slovensku.

76, 4. XI. 1930; 16.

Interpelace:

o persekuci revolučního hnutí na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině,

t. 456/I. 57, 3. VI. 1930; 13.

odpov. t. 894/I. 102, 6. II. 1931; 76.

o zakázaných veřejných a členských schůzích KSČ na Slovensku,

t. 1268/IV. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1412/XI. 144, 16. X. 1931; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečiny podle §u 11, č. 2, §u 15, č. 2 a zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

60, 11. VI. 1930; 4.

zpr. t. 734; zprav. dr Stránský; vydán

110, 6. III. 1931; 36-8.

kraj. s. v Báňské Bystřici za souhlas k odpykání zbytku pravoplatně uloženého trestu

60, 11. VI. 1930; 5.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle §u 15, č. 3, přečiny podle §u 14, č. 1, 5, §u 15, č. 2, §u 18, č. 1, 3 zákona na ochranu republiky, §u 1, §u 3, odst. II, č. 1, 2, §u 8, č. 3 zák. čl. XLI/1914, §u 24, č. 3 a přestupek podle §u 29, č. 1 zák. čl. XIV/1914)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 853; zprav. dr Markovič; nevydán

111, 17. III. 1931; 25-6.

okr. úřad v Sobranciach (přestupek shromažďovacího zákona)

102, 6. II. 1931; 3.

zpr. t. 1118; zprav. dr Daněk; nevydán

123, 21. V. 1931; 32.

okr. úřad v Snine (přestupek nařízení o právu shromažďovacím)

126, 11. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1368; zprav. Jan Tůma; nevydán

144, 16. X. 1931; 66-7.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

"R" resp. Rav-Rem "R" resp. Rich-Rje "R" resp. Ros-RýpISP (příhlásit)