Bohuslav Procházka

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKA Bohuslav

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - techn. doprav.

Zemřel 22. II. 1934.

319, 22. II. 1934; 48.

Po něm nastoupil Kraus Josef.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona z 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 37.

8, 8. I. 1930; 4.

na změnu zákona z 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 109.

9, 16. I. 1930; 33.

na změnu zákona z 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 77.

10, 23. I. 1930; 6.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 430 (zákon, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, jakož i zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona č. 194 z r. 1920 o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona č. 288 z 1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

48, 15. V. 1930; 6.

doslov 49, 16. V. 1930; 31.

vyjádření o resol. 51, 20. V. 1930; 10.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1125 (zákon o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem)

120, 19. V. 1931; 24.

doslov 123, 12. V. 1931; 14.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1109 (zákon o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem)

120, 19. V. 1931; 24.

doslov 123, 12. V. 1931; 14.

vyjádření o resol. 126, 11. VI. 1931; 34.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 8.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona z 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona z 22. III. 1929, č. 46 Sb. z. a n. (tisk 1749).

182, 4. V. 1932; 17.

Interpelace:

o reversech, požadovaných od zaměstnanců stát. drah při překládání ze Slovenska a Podkarpatské Rusi,

t. 274/X. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 621/XVI. 67, 16. IX. 1930; 15.

o odstranění nesrovnalostí při propočítání služební doby úředníků III. a IV. služeb. třídy, bývalých déle sloužících poddůstojníků,

t. 274/XI. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 659/I. 72, 21. X. 1930; 7.

o zařazení kancelářských výpravčích podúředníků stát. drah do nově zřízených kategorií kancelistů provozních a vrch. provoz. oficiálů,

t. 274/XII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 653/II. 71, 2. X. 1930; 5.

o neuspokojivé odpovědi ministra železnic na interp. o reversech vyžadovaných od zaměstnanců stát. drah při přeložení do území mimoslovenského,

t. 844/VIII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 2306/XI. 289, 3. VII. 1933; 4.

o vydání prováděcích nařízení k služebnímu řádu pro zaměstnance čs. drah,

t. 844/IX. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1450/XVI. 145, 24. XI. 1931; 15.

o posledních náslužních přídavcích úředníků stát. drah na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 844/X. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/XII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o revisi propočítání služebních roků některých úředníků stát. drah III. služební třídy,

t. 1035/XV. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1931/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o pracovních poměrech v dílnách čsl. stát. drah,

t. 1240/V. 131, 25. VI. 1931; 22.

o nezákonném propouštění zaměstnanců místní dráhy Slaný-Kačice,

t. 1668/XVI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2199/IV. 262, 28. III. 1933; 3.ISP (příhlásit)