Johann Prause

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PRAUSE Johann

XIV. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. techn.-doprav. - živn.-obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1473. 148, 26. XI. 1931; 64.

k t. 2232. 267, 28. IV. 1933; 38.

Návrh resoluční:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 53.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 45.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

90, 4. XII. 1930; 17.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví též o protestních projevech obuvníků proti Baťovi.

115, 27. III. 1931; 22.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 32.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 14.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 3.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 21.ISP (příhlásit)