JUDr. Štefan Polyák

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLYÁK Štefan, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. - úsp. kom. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 68.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 11.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 26.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 4.

Interpelace:

naléhavá, o postižení slovenského rolnictva katastrofálním poklesem ceny hovězího dobytka,

t. 1434. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1610. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o mimořádné nouzové akci na dovážení krmiva pro rolnictvo na Slovensku,

t. 1604. 181, 3. V. 1932; 42.

odpov. t. 1655. 182, 4. V. 1932; 3.

naléhavá, ve věci mimořádného nouzového podporování zemědělského sezonního dělnictva na Slovensku,

t. 1605. 186, 19. V. 1932; 64.

odpov. t. 1787. 187, 20. V. 1932; 4.

pro bezodkladné zavedení potřebných opatření za účelem řešení hospodářské krise.

t. 27/XIV. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 653/XXV. 71, 2. X. 1930; 6.

o výseku masa rolníky z vlastní produkce,

t. 1613/I. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/XII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nezachování úředního tajemství o podaných daňových přiznáních,

t. 1613/II. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1879/VIII. 199, 30. VI. 1932; 56.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Trenčíně (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1168; zprav. F. Richter; vydán:

130, 23. VI. 1931; 27.ISP (příhlásit)