Vladimír Polívka

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLIVKA Vladimír

XVIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - inkompatib. - kult. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obětem katastrofálního požáru v Dolních Plachtincích u Modrého Kameňa, t. 571.

67, 16. IX. 1930; 17.

na podporu obcím postiženým povodní v oblasti řeky Hronu, t. 1084.

118, 7. V. 1931; 8.

na zařazení města Prešova do vyšší třídy činovného stát. zaměstnanců, t. 1085.

118, 7. V. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci obětem katastrofálního požáru v Katlovicích, t. 1463.

145, 24. XI. 1931; 16.

na poskytnutí pomoci obětem katastrofálního požáru v Lučatíně, Lubotíně a v Nižním Slavkově, t. 1464.

145, 24. XI. 1931; 16.

na vydání zákona o likvidování municipálních správ na Slovensku, t. 1590.

167, 4. II. 1932; 7.

na poskytnuti pomoci občanům v Muráňské Zdychavě, kteří byli postiženi katastrofálním požárem, t. 1836.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Rejdové, okres Rožňava na Slovensku, t. 1997.

207, 20. X. 1932; 8.

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Helpě, okres Březno nad Hr., t. 1999.

207, 20. X. 1932; 8.

ve věci katastrofálního požáru v Gombáši, t. 2254.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v Kysucké Dolině (okres Kys. Nové Město), t. 2564.

326, 4. V. 1934; 35.

na poskytnutí pomoci pohořelým ve Sklenném, okres Kremnica, t. 2684.

336, 26. VI. 1934; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Snině a v Hostovicích v okrese sninském,

t. 2685. 336, 26. VI. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1920; 15.

o zákonu, kterým se upravuje užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932 (t. 300).

32, 20. III. 1930; 10.

o zákonu o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem (t. 422).

52, 22. V. 1930; 20.

o státním rozpočtu na r. 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 37.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o sčítání lidu na Slovensku v r. 1930 a reaguje tím na vývody dr. Törköly.

102, 6. II. 1931; 44.

o zákonu o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem (t. 903).

106, 19. II. 1931; 9.

o zákonech o nabytí místních drah: v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice (t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem.

122, 20. V. 1931; 3.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 64.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o krveprolití v Polonce na Slovensku 16. XI. 1932.

217, 18. XI. 1932; 14.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 49.

o zákonu, jímž se zřizuje Tyršův státní tělovýchovný ústav (t. 2851).

365, 26. III. 1935; 13.

o zákonu o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (t. 2915)

369, 4. IV. 1935; 21.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol. o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 27.

Věcná poznámka:

za rozpravy o tiscích 2021-2024, v níž odmítá tvrzení posl. Dvořáka, že se dopustil hrubé urážky slovenského národa a vysvětluje, proč, ač narozen v Čechách, je zástupcem lidu na Slovensku.

217, 18. XI. 1932; 34.

Interpelace:

naléhavá, o hrozící katastrofě nezaměstnanosti v Gemeri (Muránské, Štítnické a Šajavské doliny),

t. 39. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 253. 29, 18. III. 1930; 7.

dodatek k t. 253. 76, 4. XI. 1930; 5.

naléhavá, o poměrech na železnici trenčansko-teplické,

t. 529. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 620/IX. 68, 17. IX. 1930; 5.

v záležitosti oslavy Masarykovy v Levoči, uspořádané tamějšími socialistickými organisacemi a neúčasti vojenské posádky na ní,

t. 320/XVIII. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 621/I. 67, 16. IX. 1930; 14.

v záležitosti vrúteckého nádraží a výtopny,

t. 386/I. 43, 24. IV. 1930; 4,

odpov. t. 2275/I. 277, 1. VI. 1933; 2.

v záležitosti absolventů československé státní obchodní školy v Nitře ročník 1925/26,

t. 747/XI. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 892/I. 97, 27. I. 1931; 12.

o přeložení čs. státního ústavu hluchoněmých v Jelšavě do Košic a jeho spojení se soukromým ústavem v Košicích,

t. 851/IX. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/V. 118, 7. V. 1931; 8.

o porušení interpelačního práva poslancova,

t. 851/X. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1319/XV. 142, 14. X. 1931; 11.

o zřízení řádné odborné učňovské školy a přijímání učňů do podniku státních železáren v Podbrezové,

t. 938/XIII. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1184/XIV. 124, 2. VI. 1931; 7.

o jmenování ředitele čsl. stát. drah v Košicích,

t. 1082/VIII. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1319/XIV. 142, 14. X. 1931; 11.

o provádění nouzových prací a poskytování na nich podpory z prostředků státních,

t. 1130/IV. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1487/XII. 160, 17. XII. 1931; 3.

ve věci zastavení státní slévárny v Tisovci,

t. 1240/IV. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1406/V. 142, 14. X. 1931; 14.

o katastrofálním požáru, kterým byla postihnuta obec Dobšina na Slovensku,

t. 1268/I. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1437/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 14.

o neštěstí, kterým byla postihnuta obec Muráň na Slovensku požárem,

t. 1268/II. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1437/XVII. 145, 24. XI. 1931; 14.

ve věci zrušení místní elektrické dráhy Teplá-Trenčanské Teplice,

t. 1422/V. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1600/III. 167, 4. II. 1932; 6,

ve věci nedostatečného zabezpečení železničních přejezdů,

t. 1422/VI. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1645/III. 173, 30. III. 1932; 6.

o okresním náčelníku ve Staré Lubovni,

t. 1447/X. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1645/II. 173, 30. III. 1932; 6.

o vybudování trati Lideč-Púchov na Slovensku,

t. 1447/XIV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1781/IV. 194, 17. VI. 1932; 6.

ve věci špatného spojení na Myjavské dráze,

t. 1447/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci tragického neštěstí, způsobného vojenským granátem na cvičišti Ladové u Lučence,

t. 1447/XIX. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci nehospodárného jednání technického oddělení okresního úřadu v Rožnavě,

t. 1461/X. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2183/XV. 258, 21. III. 1933; 5.

o katastrofálních škodách, způsobených povodněmi na Slovensku,

t. 1715/XIV. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2335/XXI. 293, 17. X. 1933; 9.

o státním občanství Martina Baláže ze Záhorců,

t. 1752/VI. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

o státním kamenolomu v Šátoroši,

t. 1752/VII. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2221/I. 263, 25. IV. 1933; 3.

ve věci tělovýchovy na středních školách,

t. 1989/XVII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2306/XIII. 289, 3. VII. 1933; 4.

ve věci tragického výbuchu v železárnách v Podbrezové,

t. 2042/XIV. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2256/III. 275, 30. V. 1933; 3.

pro katastrofální výbuch v státních železárnách v Podbrezové na Slovensku,

t. 2035/II. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XVII. 263, 25. IV 1933; 3.

pro zastavení továrny na umělá hnojiva v Žilině,

t. 2935/III. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/X. 258, 21. III. 1933; 5.

ohledně těžkého stavu obyvatelstva kraje lučeneckého,

t. 2195/III. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2347/II. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci slovenských živnostenských otázek,

t. 2209/V. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2560/I. 327, 15. V. 1934; 5.

ve věci odnětí inval. důchodu Pavlu Greňovi z Abelové,

t. 2204/VI. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2306/IV. 289, 3. VII. 1933; 4.

ve věci přídělu lesního v Báňské Hodruši, okres B. Štiavnica,

t. 2204/X. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/XVI. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci slovenských cest a úpravy řek,

t. 2204/XI. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/XIV. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci naléhavých požadavků asistentů a sekundářů lékařské fakulty univ. Komenského v Bratislavě,

t. 2752/VIII. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2839/IV. 364, 21. III. 1935; 6.

ve věci provokativního chování studentů soukromého gymnasia sv. Františka v Malackách při oslavách státního svátku 28. října,

t. 2752/IX. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/V. 362, 12. III. 1935; 5.

ve věci míst. učitelek žen. ruč. prací na národ. škol. slovenských,

t. 2993. 373, 12. IV. 1935; 5.ISP (příhlásit)