Johann Platzer

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PLATZER Johann

IX. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - vyšetř. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta mimořádná výpomoc pohořelým v obci Perneku v politickém okrese českokrumlovském, t. 1326.

139, 10. VII. 1931; 4.

aby byla udělena podpora zemědělcům postiženým živelními pohromami dne 4. a 6. července 1931 v politických okresech českokrumlovském a prachatickém, t. 1387.

142, 14. X. 1931; 16.

na poskytnutí mimořádné pomoci nouzovým okresům v jižních Čechách, t. 1533.

161, 18. XII. 1931; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 12.ISP (příhlásit)