Štefan Onderčo

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ONDERČO Štefan

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. Stál. (náhr.) - zahr. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na udělení podpory pohořelým obce Hriadky, t. 681.

72, 21. X. 1930; 11.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postižené obci Široké v politickém okrese prešovském, t. 1726.

179, 28. IV. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 57.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 9.

o imunitní věci J. Stříbrného (t. 1345).

140, 10. VII. 1931; 5.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 37.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 3.

Interpelace:

pro propuštění slovenských abiturientů a abiturientek, výpomocných to učitelů a učitelek na státních lidových školách na Slovensku,

t. 1907/VIII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2306/IX. 289, 3. VII. 1933; 4.

ve věci urážky československé státní hymny při mezistátním fotbalovém zápase Č. S. R.-Německo v Římě dne 3. června 1934,

t. 2610/III. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2728/XIV. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci zakázané oslavy Pittsburgské dohody dne 30. května t. r. v Košicích,

t. 2610/IV. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2734/XII. 343, 25. X. 934; 22.ISP (příhlásit)