František Nový

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÝ František

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. a zásob.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Bílově, okr. Kralovice u Plzně, t. 1264.

130, 23. VI. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 30.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

188, 24. V. 1932; 15.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 87.

Interpelace:

o zrušení pily v Kařízku a o poměrech v obvodu střelnice v Brdech,

t. 402/XVII. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 659/XI. 72, 21. X. 1930; 7.ISP (příhlásit)