Josef Novotný

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOTNÝ Josef

II. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na okamžité poskytnutí náležitého odškodnění všem drobným rolníkům, živnostníkům a všem chudým obyvatelům krajů postižených živelními pohromami, zejména povodněmi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku i Slovensku, t. 766.

79, 17. XI. 1930; 7.

na okamžitou pomoc malozemědělcům poškozeným živelními pohromami, t. 1307.

133, 1. VII. 1931; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 10-11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 14.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388).

43, 23. IV. 1930; 52.

o návrhu na prodloužení lhůty pro projednání senátních usnesení t. 2, 3, 4 a 5; mluví o zákonech o polních pychu a zemědělské stráži.

57, 3. VI. 1930; 10.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o poměrech malozemědělců.

126, 11. VI. 1931; 7.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 13.

o smlouvách mezi republikou Rakouskou a republikou Československou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o úloze ruských emigrantů v konfliktu na Dálném Východě.

167, 4. II. 1932; 38.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899).

203, 13. VII. 1932; 10.

o zákonu, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 2083).

224, 6. XII. 1932; 7.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 24.

o vlastní imunitní věci (t. 2880).

367, 29. III. 1935; 29.

Interpelace:

o surovém ztýrání dělníka Adolfa Heyduka z Blatna u Hlinska četníky,

t. 893/II. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1158/VI. 124, 2. VI. 1931; 6.

o chování průvodčího vlaku č. 708,

t. 893/V. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1412/VII. 144, 16. X. 1931; 5.

o případu nabyvatelů půdy ve Zbyslavi na čáslavském okrese,

t. 917/IV. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1158/XXI. 124, 2. VI. 1931; 7.

o surovém jednání s vězněm Šoupalem,

t. 937/IV. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. odepřena t. 1173. 123, 21. V. 1931; 6.

o brutálním ztýrání dělníka Emanuela Flégla ve Dvoře Králové,

t. 938/XV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1319/X. 142, 14. X. 1931; 11.

o konfiskaci periodického časopisu "Naše Brázda",

t. 1007/IV. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. odepřena t. 1069. 116, 23. IV. 1931; 11.

o sporu obce Dobré u Kladna s nadřízenými úřady o plemenného býka,

t. 1035/VII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1382/VII. 142, 14. X. 1931; 12.

o okresním úřadu v Kolíně,

t. 1405/IV. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/VIII. 163, 21. I. 1932; 8.

o katastrofě u Světlé n. Sáz.,

t. 1422/XV. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1905/II. 205, 21. VII. 1932; 5.

o jednání okresního úřadu v Lanškrouně,

t. 1447/VIII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

o poměrech na stavbě tunelu státní dráhy v Třebovicích,

t. 1447/IX. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1781/III. 194, 17. VI. 1932; 6.

o persekuci dělníka Josefa Pařízka z Kameniček,

t. 1672/II. 174, 7. IV. 1932; 5.

o postupu úředních orgánů při domovních prohlídkách,

t. 1930/V. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XI. 239, 31. I. 1933; 5.

o rozpuštění Rudých Průkopníků v Trhové Kamenici,

t. 1956/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/III. 238, 17. I. 1933; 8.

o zákazu rozšiřování letáku v Pardubicích,

t. 1985/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/VII. 238, 17. I. 1933; 8.

o zákazu schůze okresním úřadem v Litomyšli,

t. 2030/IV. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2199/VI. 262, 28. III. 1933; 3.

o jednání okresního úřadu v Chrudimi,

t. 2209/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2335/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

o protizákonném vymáhání subvencí a podvodech v družstvu pěstitelů zemáků v Německém Brodě,

t. 2489/IV. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/XIII. 331, 12. VI. 1934; 4.

o stavebním a spotřebním družstvu "Svépomoc" v Německém Brodě,

t. 2523/XI. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2728/I. 343, 25. X. 1934; 22.

o pobuřujícím postupu asistujícího komisaře z Nového Města n. M. a májovém projevu ve Žďáru,

t. 2576/XII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XX. 343, 25. X. 1934; 22.

o jednání okresního hejtmana v Německém Brodě,

t. 2831/V. 360, 5. III. 1935; 9.

o nezákonném postupu četnictva a okresního soudu v Něm. Brodě,

t. 2831/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chrudimi (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 18, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 697; zprav. F. Richter; nevydán

100, 3. II. 1931; 31.

okr. s. ve Skutči (přečin podle § 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 23 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863)

79, 17. XI. 1930; 7.

okr. s. v Holicích (přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 tr. z.)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1934; zprav. dr Moudrý; vydán:

258, 21. III. 1933; 28.

kraj. s. v Chrudimi (zločin podle § 83 tr. z.)

184, 12. V. 1932; 4.

zpr. t. 2430; zprav. dr Moudrý; nevydán

328, 17. V. 1934; 13.

kraj s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 a pro přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2702; zprav. dr Daněk; nevydán

363, 14. III. 1935; 36.

okr. s. v Chustu (přestupek podle § 2 a § 14, č. 4 zák. č. 108/1933 Sb. z.)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2897; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 19-20.

kraj. s. v Jihlavě (přečiny podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, §§ 283, 284 tr. z. a pro přestupky podle §§ 312 a 314 tr. z. a §§ 14 a 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z.)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2880; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přestupky podle §§ 312 a 314 tr. z.

367, 29. III. 1935; 29-31.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

43, 24. IV. 1930; 54, 59.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)