Josef Netolický

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NETOLICKÝ Josef

II. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na doplnění § 15 ž. ř. a § 22 ž. z. ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z., pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, t. 71.

9, 16. I. 1930; 8.

na reformu předpisů živnost. řádu o organisaci odborných společenstev a povinných jednot (č. 227 ř. z. ze dne 20. prosince 1859), t. 157.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona č. 338/1921 o dani z vodní síly, t. 396.

43, 24. IV. 1930; 6.

na zařazení města Králík do skupiny B činovného, t. 872.

97, 27. I. 1931; 13.

na vydání zákona o průkazu způsobilosti živnosti zahradnické, t. 1033.

112, 19. III. 1931; 94.

o zákazu zřizování správkáren obuvi továrními podniky, t. 1078.

118, 7. V. 1931; 8.

na změnu zákona č. 87 Sb. z. z r. 1926, kterým se upravují poměry podomního obchodu, t. 1430.

145, 24. XI. 19-31; 16.

na rychlé poskytnutí pomoci zemědělcům na okrese přeloučském, kteří živelní pohromou byli postiženi, t. 1883.

197, 22. VI. 1932; 4.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 1730 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z.).

194, 17. VI. 1932; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2021 (zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek).

216, 17. XI. 1932; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2025 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932, č. 135 Sb. z.).

219, 24. XI. 1932; 5, doslov 11.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2155 (zákon o dani z elektrických zdrojů záření).

248, 10. II. 1933; 4.

doslov 249, 16. II. 1933; 5.

vyjádření o resol. 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2173 (dohoda mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. prosince 1932, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, č. 203 Sb. z.).

260, 27. III. 1933; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2371 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. (o zřizování svazů živn. společenstev).

300, 28. XI. 1933; 7, doslov 10.

živn.-obch. zpr. t. 2372 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. (o zřizování odborných živn. společenstev).

300, 28. XI. 1933; 7, doslov 10.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2454 (zákon o prodeji zboží za jednotné ceny).

311, 19. XII. 1933; 35.

doslov 312, 20. XII. 1933; 6.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 16.

o stát. rozpočtu na r. 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 25.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 20.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 30.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice (t. 2501).

340, 3. VII. 1934; 66.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 6.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů (t. 2966) a o zákonu o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění (t. 2967).

373, 12. IV. 1935; 14.

Interpelace:

o invalidním a starobním pojištění samostatně výdělečně činných,

t. 705/XIII. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 954/VI. 108, 21. II. 1931; 23.

o povolení autobusové dopravy na trati Vys. Mýto-Chroustovice,

t. 801/III. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 2560/II. 327, 15. V. 1934; 5.

o levném úvěru živnostenském,

t. 1174/VII. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1382/XI. 142, 14. X. 1931; 12.

o provádění živnostenských prací v mužské trestnici na Borech v Plzni,

t. 1379/I. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/X. 160, 17. XII. 1931; 3.

o udělování hostinských koncesí úřady I. a II. stolice,

t. 2165/I. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2318/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o výnosu zemského finančního ředitelství v Praze o předpisování daní,

t. 2195/V. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2250/III. 271, 18. V. 1933; 14.

o rozšíření vyživovací akce na chudé živnostníky,

t. 2195/VI. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2347/III. 293, 17. X. 1933; 9.

o fondu pro stavbu učňovských pokračovacích škol,

t. 2289/XI. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2350/IV. 296, 20. X. 1933; 3.

o závadách u městského úřadu v Dašicích, okres Pardubice,

t. 2308/VI. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2347/XX. 293, 17. X. 1933; 9.

o novelisaci zákona o invalidním a starobním pojištění osob samostatně hospodařících,

t. 2838/X. 364, 21. III. 1935; 6.

ve věci úpravy tak zv. obchodů s jednotnými cenami,

t. 2852/XI. 365, 26. III. 1935; 5.

ve věci vyřízení daňových rekursů,

t. 2852/XII. 365, 26. III. 1935; 5.

ve věci novelisace vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 159 Sb. z., kterým se mění a doplňují zákony týkající se bytové péče,

t. 2871/VI. 368, 2. IV. 1935; 5.

ve věci zavádění nové prakse na základě nařízení nebo novely finanční z r. 1854,

t. 3001. 373, 12. IV. 1935; 36.ISP (příhlásit)