František Mojto

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MOJTO František

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. kult. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na doplnění zákona ze dne 26. VI. 1926, č. 104 Sb. z., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon), t. 398.

43, 24. IV. 1930; 6.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Tormoš u Nitry na Slovensku, t. 448.

52, 22. V. 1930; 5.

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 302 Sb. z., o úpravě právních poměrů spořitelen, t. 1218.

128, 18. VI. 1931; 6.

na zařadění obce Vajnory u Bratislavy do skupiny A činovného stát. zaměstnanců, t. 1237.

128, 18. VI. 1931; 6.

na zřízení stát. školského fondu pro stavy národních škol na Slovensku, t. 1303.

136, 3. VII. 1931; 4.

na vydání zákona o přechodných opatřeních na obecných a měšťanských školách na Slovensku, t. 1304.

136, 3. VII. 1931; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 19-20.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 28-0.

k t. 781. 83, 21. XI. 1930; 72.

k t. 780. 88, 28. XI. 1930; 108-125.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 80.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 4-17.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 58.

k t. 2817. 359, 20. XII. 1934; 13.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 21.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30-31.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 10-34.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 86.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 33, 41.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 68.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 116.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení mm. financí dr Trapla z 14. XII. 1032.

246, 7. II. 1933; 53.

Interpelace:

naléhavá, o stavu nár. školství na Slovensku,

t. 763. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 839. 96, 16. XII. 1930; 9.

dodatek k odpov. 106, 19. II. 1931; 69.

o soupisu školou povinné mládeže na Slovensku,

t. 769/XV. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 968/XV. 111, 17. III. 1931; 7.

o zakoupení knihy Darvasa Sándora, Surányiho Gézy a dr Váradiho Aladára: "Masaryk T. G. élete, működése és hatása" ministerstvem školství pro maďarské školy na Slovensku,

t. 1017/IX. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1098/X. 120, 19. V. 1931; 8.

o nesprávném provádění zák. článku XXXVIIII/1868,

t. 1613/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1905/XX. 205, 21. VII. 1932; 5.

o pohoršujícím tanečním výstupu žáků státního reálného gymnasia v Báňské Šťávnici,

t. 1724/III. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2330/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o bezohledné praksi referátu ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě s vládními napomenutími nestátním školám na Slovensku podle § 15 uh. zák. čl. XXXVIII; 1868, o národních školách,

t. 2116/XX. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2210. 263, 25. IV. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 13 zák. čl. XXXIII z r. 1913)

258, 21. III. 1933; 5.

zpr. t. 2904; zprav. dr Moudrý; nevydán

368, 2. IV. 1935; 21-22.ISP (příhlásit)