dr. Josef Matoušek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATOUŠEK Josef, dr.

I. A voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. X I. 1929; 12.

Byl členem výb. rozp. a úst.-práv.

Jmenován ministrem průmyslu, obchodu a živností 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Jmenován opětně ministrem průmyslu, obchodu a živností 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Zproštěn úřadu ministra 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Návrh resoluční:

k t. 2873. 367, 29. III. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 24.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu o dávky z majetku (t. 2934).

371, 9. IV. 1935; 7.ISP (příhlásit)