František Mašata

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAŠATA František

I. A voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. Stál. a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Vzdal se funkce pořadatele posl. sněmovny 15. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně celního sazebníku, t. 127.

9, 16. I. 1930; 34.

na úpravu poměrů v hornictví, t. 825.

92, 11. XII. 1930; 4.

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým katastrofálním krupobitím a průtrží mračen na Vlašimsku a Voticku, t. 1206.

126, 11. VI. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům podblanických okresů, t. 1828.

194, 17. VI. 1932; 6.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ, t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

na zřízení Československé krupobitní a dobytčí pojišťovny, t. 2570.

327, 15. V. 1934; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 2851 (koal.). 365, 26. III. 1935; 16.

k t. 2873 (koal.). 367, 29. III. 1935; 21.

Návrh resoluční:

k t. 2873 (koal.). 367, 29. III. 1935; 25.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 19.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. VI. 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. XI. 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637); činí prohlášení k zákonu.

332, 14. VI. 1934; 38.

Věcná poznámka:

(za rozpravy o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců t. 430), v níž odmítá spojení svého jména s aférou dr Dvořáka, jak je uvedl V. Kopecký v 48. schůzi.

49, 16. V. 1930; 31.

(za rozpravy o přechodné přirážce k dani důchodové (t. 1900) a k dani z droždí (t. 1886), v níž odmítá útoky proti Sokolstvu i proti vlastní osobě, když ve funkci pořadatele prováděl nařízení předsedy posl. sněmovny.

200, 1. VII. 1932; 49.

(za rozpravy o tiscích 2021-2924), v níž polemisuje s tvrzením posl. Koudelky, že předsednictvo republikánské strany se postavilo proti návrhu ministerstva spravedlnosti o zastavení exekucí.

217, 18. XI. 1932; 35.

Interpelace:

o událostech v Polomce na Slovensku,

t. 2042/XII. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2051/VIII. 221, 25. XI. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Vlašimi (přestupek proti bezpečnosti cti).

216, 17. XI. 1932; 4.

zpr. t. 2936; zprav. dr Daněk; nevydán

371, 9. IV. 1935; 32.

okr. s. ve Vlašimi (přestupek proti bezpečnosti těla podle § 411 tr. z.)

224, 6. XII. 1932; 5.ISP (příhlásit)