Ludvík Marek

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAREK Ludvík

X. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. im. - inic. - techn.-doprav. - ústav.-práv. - zahr.

Zvolen zapisovatelem poslanecké sněmovny při volbě definitivní.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým požárem v obci Pavlínov na okresu Velkomeziříčském na Moravě, t. 2565.

326, 4. V. 1934; 35.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 240 (úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci)

29, 18. III. 1930; 11, doslov 17.

im. výb. zpr. t. 463 (im. M. Fedora)

63, 13. VI. 1930; 2.

im. výb. zpr. t. 603 (im. E. Grünznera)

93, 11. XII. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 605 (im. K. Śliwky)

93, 11. XII. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 610 (im. K. Śliwky)

93, 11. XII. 1930; 4.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 821 (zákon o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby o soudů a poručenských (sirotčích) úřadů)

106, 19. II. 1931; 16.

im. výb. zpr. t. 1163 (im. J. Husnaje)

130, 23. VI. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 1196 (im. A. Hadka)

134, 1. VII. 1931; 6.

im. výb. zpr. t. 1227 (im. I. Kurťaka)

134, 1. VII. 1931; 6.

im. výb. zpr. t. 1228 (im. I. Kurťaka)

134, 1. VII. 1931; 6.

im. výb. zpr. t. 1229 (im. I. Kurťaka)

134, 1. VII. 1931; 6.

im. výb. zpr. t. 1519 (im. J. Hrubého)

175, 7. IV. 1932; 3.

im. výb. zpr. t. 1520 (im. J. Dvořáka)

175, 7. IV. 1932; 4.

im. výb. zpr. t. 1775 (im. J. Hrubého)

202, 12. VII. 1932; 31.

zahr. výb. zpr. t. 2466 (dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 25. XI. 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. XII. 1933, č. 221 Sb. z.)

320, 6. III. 1934; 7, doslov 10.

zahr. výb. zpr. t. 2494 (dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. XII. 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1933, č. 241 Sb. z.)

320, 6. III. 1934; 7, doslov 10.ISP (příhlásit)