Heinrich Kremser

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREMSER Heinrich

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - úst.-práv. - úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Návrh pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 19.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 92.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 29.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 51.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 57.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 18.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 3.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 17.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Sozialistische Jugend",

t. 174/XXVI. 26, 5. III. 1930; 5.

že pražský zemský úřad nedbá obecní samosprávy,

t. 1930/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XVIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o událostech při stávce stavebních dělníků v severních Čechách,

t. 2116/X. 238, 17. I. 1933; 8.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 1224; zprav. J. Pekárek; nevydán

132, 26. VI. 1931; 71.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

293, 17. X. 1933; 9.

zpr. t. 2410; zprav. dr Stránský; nevydán

327, 15. V. 1934; 10.

kraj. s. tr. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

322, 15. III. 1934; 4.

žádost odvolána

335, 21. VI. 1934; 5.ISP (příhlásit)