Hermann Krehan

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREHAN Hermann

VII. voleb. kraj

K

Nastoupil po Elviře Kuhnové, jež pozbyla mandátu.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonal 327, 15. V. 1934; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 2848. 363, 14. III. 1935; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu o pobytu cizinců (t. 2848).

363, 14. III. 1935; 23.

Interpelace:

aby min. zahr. věcí neprodleně zakročil pro zatčení a odsouzení československých státních občanů v Německu,

t. 2645/IV. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2738/IX. 343, 25. X. 1934; 22.

o pronásledování oposičních dělnických tělocvičných a sportovních spolků, pokud jde o žákovská cvičení atd.

t. 2712/III. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2753/IV. 348, 27. XI. 1934; 5.

o pronásledování proletářských vystěhovalců v Praze a v rozličných městech Československé republiky.

t. 2712/V. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2741/X. 343, 25. X. 1934; 22.

o venkovském obyvatelstvu postiženém suchem v okresích kadaňském, žateckém, podbořanském, mosteckém atd.,

t. 2732/IX. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

že policie a četnictvo ztýralo mladistvé dělníky,

t. 2732/X. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XXI. 360, 5. III. 1935; 9.

že podbořanský okresní úřad zbavil volitelnosti komunistické členy obecního zastupitelstva v Kryrech,

t. 2748/XIII. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XVII. 360, 5. III. 1935; 9.

že bavorské úderné oddíly spáchaly na československo-bavorské hranici únos člověka,

t. 2766/II. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2827/V. 360, 5. III. 1935; 9.

že četnictvo ztýralo v Duchcově nezaměstnaného Oskara Rottu,

t. 2818/VII. 360, 5. III. 1935; 9.

že četníci ztýrali mladého sedláka,

t. 2818/VIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o pomoci pro zemědělské obyvatelstvo přísečnického okresu a o poškozování zemědělců ve Steingrünu atd. společností pro zpeněžení dobytka v Praze,

t. 2818/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

o protisovětském postupu vrchního komisaře dr Vyskočila,

t. 2822/XIV. 360, 5. III. 1935; 9.

ve věci Josefa Böhma, který zemřel na následky čsl. výkonu trestu,

t. 2826/I. 360, 5. III. 1935; 9.

o svévolném a surovém chování četnictva v Kryrech proti pracujícímu obyvatelstvu,

t. 2831/IX. 360, 5. III. 1935; 9.ISP (příhlásit)