Franz Katz

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KATZ Franz

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. inic. a techn.-doprav.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

11, 24. I. 1930; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla provedena pomocná opatření pro oběti živelní pohromy v Gosengrünu, t. 1356.

142, 14. X. 1931; 15.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v západních Čechách, t. 1959.

207, 20. X. 1932; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 58.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 52.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

189, 25. V. 1932; 4.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); jménem klubu soc. dem. poslanců tlumočí stanovisko strany k provedení universitního zákona z r. 1920 (vydání insignií).

349, 28. XI. 1934; 48.ISP (příhlásit)