JUDr. Josef Kalaš

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KALAŠ Josef, dr.

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc. pol. - úst. práv. a zdrav.

Zemřel 2. VI. 1933.

279, 2. VI. 1933; 3.

Po něm nastoupil Brdlík Vladislav, inž. dr.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým živelní pohromou, t. 1207.

126, 11. VI. 1931; 5.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 189 (im. dr Labaje).

81, 19. XI. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 190 (im. I. Hrušovského).

81, 19. XI. 1930; 53.

rozp. výb. zpr. t. 781 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy).

82, 20. XI. 1930; 5,

doslov 83, 21. XI. 1930; 75, vyjádření o resol. 83,

im. výb. zpr. t. 842 (im. R. Gajdy).

110, 6. III. 1931; 38, doslov 39.

im. výb. zpr. t. 866 (im. dr Reisze).

112, 19. III. 1931; 77.

rozp. výb. zpr. t. 1512 (zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII).

163, 21. I. 1932; 10.

rozp. výb. zpr. t. 1886 (zákon o spotřební dani z droždí).

199, 30. VI. 1932; 9.

doslov 200, 1. VII. 1932; 56.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 17.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 60.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 303) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 302).

33, 21. III. 1930; 29.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 18.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

45, 2. V. 1930; 13.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790).

81, 19. XI. 1930; 28.

o zákonu, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1509).

155, 14. XII. 1931; 17.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543).

161, 18. XII. 1931; 30.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 16.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875).

196, 21. VI. 1932; 13.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001).

210, 25. X. 1932; 9.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 430, v níž odmítá výroky V. Brodeckého o úkolech strany republikánské.

49, 16. V. 1930; 26.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek urážky na cti)

79, 17. XI. 1930; 7.

žádost odvolána

95, 15. XII. 1930; 5.

Volán k pořádku:

82, 20. XI. 1930; 4.ISP (příhlásit)