Antonín Jiráček

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JIRÁČEK Antonín

XI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. soc.-pol. - zásob. - zdrav. - živn.-obch.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-22.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 2419. 307, 6. XII. 1933; 19.

Návrh resoluční:

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 27-32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 4.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 31.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

181, 3. V. 1932; 5.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932. č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125)

235, 22. XII. 1932; 14.

o II. a III. dodatk. protokolu k obch. smlouvě mezi RČS a Švýcarskem (t. 2028 a 2077); mluví o protestu autodopravců proti novému zákonu o dopravě motorovými vozidly a o daňové praxi (chování exekutorů)

238, 17. I. 1933; 19.

o zákonu, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2148).

247, 10. II. 1933; 16.

o dodatkových úmluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); mluví o přísné konfiskační praxi proti tisku strany živnostenské.

258, 21. III. 1933; 9.

o zákonu, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá (t. 238)

292, 8. VII. 1933; 14.

o zákonu o prodeji zboží za jednotné ceny (t. 2454)

311, 19. XII. 1933; 41.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice (t. 2501)

340, 3. VII. 1934; 68.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Sedlčanech (přestupky § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863 a podle § 312 tr. z.)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 2973; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 57-58.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

302, 30. XI. 1933; 5.

zpr. t. 2618; zprav. F. Richter; vydán

370, 5. IV. 1935; 35.

Volán k pořádku:

104, 12. II. 1931; 62.

282, 8. VI. 1933; 23, 24.

307, 6. XII. 1933; 13.ISP (příhlásit)