František Horák

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORÁK František

I A. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. a Stál. (náhr.)

Zemřel 27. XII. 1933.

313, 17. I. 1934; 4.

Po něm nastoupil Pelnář Jan.

Návrhy resoluční:

k t. 2150. 246, 7. II 1933; 106.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 68.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 55.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 49.

o dodatkových mluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); přednáší požadavky živnostensko-obchodnického stavu.

259, 23. III. 1933; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (za účelem zjištění trest. činu podle skutkové podstaty vylíčené v oznámení Jos. Janečka, jednatele firmy Hlubodůl Svoboda, společnost s r. o. v Praze).

194, 17. VI. 1932; 6.ISP (příhlásit)