Eduard Höhnel

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÖHNEL Eduard

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci nezaměstnaným a jejich rodinám, drobným zemědělcům, drobným živnostníkům a drobným obchodníkům v okrese Německé Jablonné, t. 2038.

216, 17. XI. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o dodatečné dohodě k obchodní úmluvě mezí republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednané výměnou not dne 10. I. 1930 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 10 Sb. z. (t. 233); mluví o persekuci komunistického dělnictva v ČSR.

28, 11. III. 1930; 17.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o persekuci komunistického dělnictva (zatčení senátora Pilze)

66, 24. VI. 1930; 13.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 55.

o vlastní imunitní věci (t. 852)

111, 17. III. 1931; 24.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 62.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. I. 1923, sjednané dne 1. XII. 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. XII. 1931, č. 188 Sb. z. (t. 1582); mluví o persekuci pracující třídy.

184, 12. V. 1932; 19.

Interpelace:

že okresní úřad v Něm. Jablonném vypověděl tajemníka Rudolfa Webera z německo-jabloneckého okresu,

t. 675/VI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/XIX. 102, 6. II. 1931; 77.

že vrchní četnický strážmistr Wanka ve Varnsdorfu ztýral dělníka a že tento dělník jest ve vazbě v Č. Lípě,

t. 1035/I. 116, 23. IV. 1931; 8.

o surovém postupu četnictva proti nezaměstnanému Vilibaldovi Siegmundovi z Frýdlantu,

t. 1676/XIII. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1879/V. 199, 30. VI. 1932; 56.

o záškrtové epidemii v Georgswalde,

t. 2084/XI. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2250/XIII. 271, 18. V. 1933; 14.

že se používá § 88 družstevního zákona k pronásledování družstevníků,

t. 2142/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/IX. 263, 25. IV. 1933; 3.

o neoprávněném a nezákonitém postupu vrchního komisaře Vyskočila a jiných úředníků okresního úřadu v Německém Jablonném,

t. 2170/IX. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2341/V. 293, 17. X. 1933; 9.

o surovém postupu vyživovacího referenta dr Koženého v Poličce,

t. 2182/IX. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2341/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchaném a surovém jednání četnictva v Rumburku,

t. 2209/VIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2344/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o surovém nakládání vrchního komisaře Vyskočila od okresního úřadu v Německém Jablonném a četníků, jimž velel,

t. 2209/IX. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2341/XI. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchaném jednání četnického praporčíka Nováka v Krompachu, v okrese německo-jablonském,

t. 2316/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2347/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

o přehmatech a nekorektním jednání praporčíka Nováka, nyní velitele četnické stanice ve Cvikově,

t. 2601/VII. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2738/XI. 343, 25. X. 1934; 22.

o protizákonné vyšetřovací vazbě dělníků Liebsche a Hübnera,

t. 2822/XV. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2861/I. 367, 29. III. 1935; 5.

že pohraniční úředník u Wölmsdorfu v okrese šluknovském užil zbraně a překročil hranice,

t. 2826/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Varnsdorfu (zločin veřejného násilí, přečin shluknutí a přestupek urážky stráže)

26, 5. III. 1930; 6.

zpr. t. 2893; zprav. dr Mareš; vydán

371, 9. IV. 1935; 31.

okr. s. v Liberci (přestupek urážky na cti podle § 496 tr. z.)

46, 8. V. 1930; 7.

zpr. t. 852; zprav. Fr. Ježek; vydán

111, 17. III. 1931; 23-5.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

48, 15. V. 1930; 6.

zpr. t. 1739; zprav. dr Daněk; nevydán

187, 20. V. 1932; 25.

kraj. s. v Č. Lípě (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

66, 24. VI. 1930; 7.

zpr. t. 854; zprav. Jan Tůma; vydán

111, 17. III. 1931; 26.

kraj. s. v Liberci (trestné činy podle §§ 81, 82/2, 279 tr. z. a §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

66, 24. VI. 1930; 7.

zpr. t. 855; zprav. Jan Tůma; vydán

116, 23. IV. 1931; 37-8.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 81 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 916; zprav. Fr. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 27.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 83 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 1198; zprav. dr Moudrý; vydán:

131, 25. VI. 1931; 20-21.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky, §§ 81, 279, 283 tr. z. a přestupek podle 312 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1226; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 71.

kraj. s. v Liberci (trestné činy podle §§ 279, 283 tr. z.)

126, 11. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1609; zprav. J. Pekárek; nevydán

182, 4. V. 1932; 27-8.

kraj. s. v Č. Lípě (přečiny podle § 14, č. 1 a § 16, č. 3 zákona na ochranu republiky)

133, 1. VII. 1931; 6.

zpr. t. 1598; zprav. Jan Tůma; nevydán

181, 3. V. 1932; 41.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

179, 28. IV. 1932; 4.

zpr. t. 1830; zprav. dr Suchý; nevydán

222, 29. XI. 1932; 18-19.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)