dr.h.c. Franz Hodina

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINA Franz, dr.

XII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran. - im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - úsp. kom. (náhr.) - úst.-práv. - vyšetř. - zdrav. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu 6. IV. 1935.

371, 9. IV. 1935; 6.

Za náhradníka měl býti povolán Kunz Lothar.

Návrhy iniciativní:

aby byla neprodleně učiněna ochranná opatření, jimiž by se čelilo zemědělské tísni, t. 70.

9, 16. I. 1930; 8.

na podporu postiženým živelní pohromou ve dnech od 26. do 28. října 1930, t. 787.

81, 19. XI. 1930; 57.

na zajištění odbytu domácího lnu, t. 1386.

142, 14. X. 1931; 16.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům okresu hustopečského na jižní Moravě, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 1949.

205, 21. VII. 1932; 5.

aby byla poskytnuta podpora zemědělcům, jejichž pšenice byla zachvácena rzí, t. 1991.

207, 20. X. 1932; 8.

na doplnění některých ustanovení živnostenského řádu o obchodu s ovocnými stromy, ovocnými keři a révami, t. 2018.

211, 3. XI. 1932; 4.

na podporu zemědělců, jejichž lesy utrpěly těžkou škodu jinovatkou, t. 2175.

253, 28. II. 1933; 4.

aby se rychle poskytla pomoc pohořelým ze Sklenného, okres Štubnianské Teplice, t. 2212.

263, 25. IV. 1933; 3.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č., t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

aby byla ihned poskytnuta vydatná podpora obyvatelům osady Bušína těžce poškozeným požárem, t. 2299.

284, 20. VI. 1933; 4.

jímž se vláda vyzývá, aby dala pozůstalosti projednávati bezplatně okresními soudy a aby se ani v celku, ani v jednotlivých částech nesměly přidělovati notářům jako soudním komisařům, t. 2332.

293, 17. X. 1933; 9.

na doplnění některých ustanovení Živnostenského řádu o obchodu ovocnými stromy, ovocnými keři, révami a jinými živými stromy, keři a rostlinami, t. 2606.

330, 7. VI. 1934; 43.

na zahájení pomocné akce pro zemědělce, jejichž existence jest již dnes ohrožena škodami nově způsobenými suchem a jinou nepohodou, t. 2677.

336, 26. VI. 1934; 6.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc pohořelým ve Skleném na Slovensku, t. 2714.

340, 3. VII. 1934; 75.

Návrhy pozměňovací:

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády

5, 19. XII. 1929; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 31.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

104, 12. II. 1931; 5.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); dotýká se též krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 61.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 59.

o bankovním zákonu (t. 1647).

172, 8. III. 1932; 65.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví též o událostech v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

200, 1. VII. 1932; 35.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

214, 8. XI. 1932; 17.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 22.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 10.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. února 1934.

316, 16. II. 1934; 29.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); jménem parlamentního klubu Svazu zemědělců činí prohlášení o provedení universitního zákona z r. 1920 (vrácení insignií).

349, 28. XI. 1934; 41.ISP (příhlásit)