PhDr. František Hnídek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1932

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HNÍDEK František, dr.

II. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. a zahr.

Zemřel 3. III. 1932.

170, 16. III. 1932; 4.

Po něm nastoupil Zářecký Jaroslav.

Návrh pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 29 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. XI. 1929 (k tisku 1, příloha I) o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930).

8, 8. I. 1930; 17.

rozp. výb. zpr. t. 207 (zákon, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství).

16. 17. II. 1930; 15, doslov 24.

rozp. výb. zpr. t. 210 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1930).

17, 18. II. 1930; 3.

doslov po rozpravě povšechné

20, 20. II. 1930; 47.

doslov po rozpravě podrobné

25, 26. II. 1930; 47, vyjádření o resol. 63.

zahr. výb. zpr. t. 233 (dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednaná výměnou not dne 10. I. 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 10 Sb. z. a n.).

26, 5. III. 1930; 6.

rozp. výb. zpr. t. 328 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku).

41, 10. IV. 1930; 7.

doslov 42, 11. IV. 1930; 25.

zahr. výb. zpr. t. 466 (Dohody a Ujednání podepsané dne 20. I. 1930 v Haagu).

53, 26. V. 1930; 5.

doslov 55, 28. V. 1930; 2.

zahr. výb. zpr. t. 700 (obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. VI. 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. a n.).

72, 21. X. 1930; 12.

doslov 77, 4. XI. 1930; 14.

rozp. výb. zpr. t. 780 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1931).

84, 24. XI. 1930; 3.

návrh na přechod k debatě podrobné

85, 25. XI. 1930; 89.

doslov 89, 29. XI. 1930; 34, vyjádření o resol. 52.

rozp. výb. zpr. t. 900 (státní závěrečný účet republiky Čsl. za r. 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku).

106, 19. II. 1931; 55.

doslov 108, 21. II. 1931; 4.

zahr. výb. zpr. t. 1020 (zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. X. 1930).

117, 24. IV. 1931; 5, doslov 24.

zahr. výb. zpr. t. 1051 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednaná výměnou not dne 20. II. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. III. 1931, č. 322 Sb. z. a n.).

118, 7. V. 1931; 9.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 47.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

90, 4. XII. 1930; 15.ISP (příhlásit)