Rudolf Heeger

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HEEGER Rudolf

XIV. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran. - rozp. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

151, 30. XI. 1931; 29.

k zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 63.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 79.ISP (příhlásit)