Alois Hatina

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HATINA Alois

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. - techn.-doprav. - zahr. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na kontrolu nákladů periodických i neperiodických tiskopisů, obstarávajících inserci a veřejná oznámení za úplatu, t. 417.

46, 8. V. 1930; 7.

na zařazení Motyčína, Hnidous, Dubí, Libušína do skupiny míst B činovného, a Vrapic u Kladna do skupiny C činovného, t. 562.

67, 16. IX. 1930; 16.

aby byl vydán zákon o zrušení cla na kalcinovanou sodu, t. 922.

104, 12. II. 1931; 88.

na změnu zákona č. 76 Sb. z. z r. 1927, o přímých daních. t. 959.

106, 19, II. 1931; 6.

na urychlené poskytnutí pomoci těžce postiženým zemědělcům při posledních krupobitních pohromách, t. 1854.

194, 17. VI. 1932; 6.

na změnu soudnictví ve věcech sociálně-pojišťovacích, t. 2006.

209, 24. X. 1932; 31.

na doplnění a změnu zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb. z., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou, t. 2961.

371, 9. IV. 1935; 7.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1808 (zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění)

193, 3. VI. 1932; 2.

zdrav. výb. zpr. t. 2627 (zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem)

333, 15. VI. 1934; 7.

zdrav. výb. zpr. t. 2501 (návrh posl. Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové a Zierhuta na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice)

340, 3. VII. 1934; 60.

zdrav. výb. zpr. t. 2446 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách)

340, 3. VII. 1934; 73.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 126.

k zákonu o zvýšení dávek. pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

131, 25. VI. 1931; 6.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

189, 25. V. 1932; 15.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 12.

o zákonu, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (t. 2723).

342, 4. VII. 1934; 27.

Interpelace:

o plnění § 172 zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z., a prodloužení lhůty k podávání žádostí a dokladů,

t. 1205/VI. 126, 11. VI. 193; 5.

odpov. t. 1450/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 15.

o rozhodčích soudech "Nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců v Praze" a "První pražské nemocenské pojišťovny obchodních a soukromých zřízenců v Praze",

t. 1379/XVI. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/IX. 160, 17. XII. 1931; 3.

o započítání doby presenční vojenské služby neb vojenského cvičení do doby příspěvkové, resp. doby čekací podle § 13 zákona z 21. února 1929, č. 26 Sb. z.,

t. 2069/III. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2227/I. 266, 27. IV. 1933; 84.

o nezákonném vymáhání ošetřovného v. v. nemocnicemi za léčení pojištěnců podle zákona č. 221/24 ve znění novely 184/28 za dobu 28 dní přesahující buď na pojištěncích přímo neb na příbuzenstvu,

t. 2084/VII. 232, 20. XII. 1932; 63.

o úředních přehmatech u okresního úřadu v Lounech,

t. 2165/VII. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2250/II. 271, 18. V. 1933; 14.

o nezachovávání jazykového zákona a jazykových nařízení městským úřadem v Chomutově, který vědomě opomíjí jazykové předpisy,

t. 2289/III. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2347/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o zdlouhavém vyřizování sporů u rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven,

t. 2289/IV. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

o případu pojištěnce Úrazové pojišťovny dělnické v Praze - Karla Čecha,

t. 2289/XIII. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2347/XVIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o zákaz vstupu do státních lesů,

t. 2343/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/IV. 313, 17. I. 1934; 7.

o obcházení a porušování zákonných předpisů o dani důchodové,

t. 2393/III. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2518/VI. 322, 15. III. 1934; 4.

o nedodržení zákona čís. 462/1920 Sb. z., o legionářích okresním úřadem v Teplicích-Šanově, resp. obecním zastupitelstvem v obci Sobědruhách,

t. 2393/VII. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/III. 321, 8. III. 1934; 43.

o stížnostech na hospodaření na státním dvoře "Amalie",

t. 2669/I. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XXII. 343, 25. X. 1934; 22.

o jmenování přísedících a jejich náhradníků do rozhodčích soudů úrazových pojišťoven a vrchního pojišťovacího soudu (senátu úrazového soudnictví),

t. 2838/VI. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2984; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 34.ISP (příhlásit)