Dr. Georg Hanreich

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HANREICH Georg, dr.

XI. voleb. kraj

DN (LB), mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche Nationalpartei" 6. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Návrh iniciativní:

na dodatečné upisování IV. československé státní půjčky podle zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z., t. 411.

46, 8. V. 1930; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 384. 45, 2. V. 1930; 47.

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 75.

Návrhy resoluční:

k t. 384. 45, 2. V. 1930; 47.

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 85.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 12.

k zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

33, 21. III. 1930; 10.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 42.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 60.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 81.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 46.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 25.

dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. března 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. (t. 1277).

138, 8. VII. 1931; 20.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 29.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské (t. 1527).

159, 17. XII. 1931; 36.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 45.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. I. do 28. II. 1933 (t. 2120)

234, 21. XII. 1932; 49.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 25.

o smlouvě s republikou Finskou (t. 2783); mluví o vnitřně politické situaci, hlavně o hnutí sudetskoněmecké vlastenecké fronty.

360, 5. III. 1935; 12.

Interpelace:

naléhavá, o neslýchaném provádění exekucí,

t. 1768. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1867. 200, 1. VII. 1932; 60.

o dovozních listech na dovážené hornoslezské uhlí,

t. 115/XIV. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 477/XXV. 64, 17. VI. 1930; 6.

o zrušení daně z vína,

t. 115/XV. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 437/XVI. 54, 27. V. 1930; 77.

o dani z masa při domácích porážkách v důchodkovém okrese miroslavském,

t. 115/XIX. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 491/VIII. 62, 13. VI. 1930; 4.

o protizákonném nařízení moravského zemského presidenta,

t. 174/XXXI. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 620/XI. 68, 17. IX. 1930; 5.

o českých menšinových měšťanských školách v Chornici a Slatině,

t. 204/XI. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 2533/II. 325, 3. V. 1934; 5.

aby byl určen státní příspěvek k výslužnému pro bývalé brněnské městské vrch. okr. lékaře ve výslužbě,

t. 408/XVIII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 627/XV. 67, 16. IX. 1930; 16.

o opatřeních na zmírnění zemědělské krise,

t. 686/III. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 1452/III. 155, 14. XII. 1931; 5.

že podbořanský okr. úřad (v Čechách) bez důvodu zakázal schůzi sudetsko-německého zemědělského svazu,

t. 210/IX. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1412/XII. 144, 16. X. 1931; 5.

že peněžní ústavy jsou zbytečně obtěžovány za to, jak píší zkratku korunové měny,

t. 1210/XI. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1406/X. 142, 14. X. 1931; 15.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2920; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 35.

Volán k pořádku:

199, 30. VI. 1932; 12.ISP (příhlásit)