Otto Halke

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HALKE Otto

XIV. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im. - inic. - rozp. - zásob. a zeměd.

Návrh iniciativní:

týkající se živelní pohromy v politickém okrese krnovském dne 20. května 1931, t. 1314.

136, 3. VII. 1931; 36.

Návrh pozměňovací:

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 49.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup, kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 112.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 3.

Interpelace:

o výnosu brněnské zemské školní rady ze dne 8. dubna 1932, čís. 17525,

t. 1930/X. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2318/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

že berní exekutor Karel Schmidt od vítkovského berního úřadu překročil úřední pravomoc,

t. 1989/XXI. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2281/VI. 282, 8. VI. 1933; 46.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Hor. Benešově (přestupek podle § 491 tr. z.)

183, 10. V. 1932; 5.

zpr. t. 1933; zprav. dr Mareš; vydán:

253, 28. II. 1933; 30.ISP (příhlásit)