Karl Haiblick

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAIBLICK Karl

VII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. - úst. práv.

Pozbyl posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 12. XII. 1931. Za jeho nástupce uznán Kuplernt Karel, jenž však resignoval a tak po něm nastoupil Russ Emil.

163, 21. I. 1932; 2.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 74.

o dohodě o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německem, sjednané výměnou not dne 22. XII. 1929, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 9 Sb. z. a n. (t. 235) a o úmluvě ze dne 16. VII. 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci (t. 240); mluví o pronásledování komunistického dělnictva v ČSR.

29, 18. III. 1930; 13.

Interpelace:

o ceusurní praksi stát. policie v Ústí n. L.,

t. 402/XVI. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 653/XVIII. 71, 2. X. 1930; 6.

o státním občanství Karla Poláka v Praze,

t. 675/X. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/VIII. 102, 6. II. 1931; 77.

o neslýchaném postupu podbořanského okresního hejtmana,

t. 1305/XIV. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1412/XIII. 144, 16. X. 1931; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Děčíně (přestupek podle § 2 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 311; zprav. V. Košek; nevydán

38, 4. IV. 1930; 27.

kraj. s. v Liberci (přestupek podle §§ 2, 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 347; zprav. dr Stránský; nevydán

45, 2. V. 1930; 55.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 81 tr. z., přečiny podle §§ 279, 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 514; zprav. dr Stránský; vydán:

104, 12. II. 1931; 59-81.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle §§ 279, 273, 274 tr. z. a přestupky podle §§ 2, 3, 19. zákona o právu shromažďovacím, § 312 tr. z. a § 1 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n.

8, 8. I. 1930; 5.

okr. s. v Chrastavě (přestupek podle §§ 2 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 461; zprav. V. Košek; nevydán

61, 11. VI. 1930; 3.

okr. s. ve Falknově n. O. (přestupek podle § 312 tr. z.)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 865; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 77.

kraj. s. v Mostě (zločiny podle § 15, čís. 3, přečiny podle § 14, čís. 5, § 15, čís. 2 a přestupek podle § 15, čís. 4 zákona na ochranu republiky).

16, 17. II. 1930; 13.

zpr. t. 520; zprav. Fr. Ježek; nevydán

80, 17. XI. 1930; 7-8.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle §§ 487, 488, 489, 493 tr. z. spáchaný tiskem)

16, 17. II. 1930; 14.

zpr. t. 649; zprav. dr Mareš; nevydán

99, 29. I. 1931; 33.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupky podle § 1 zákona o útisku, § 5 tr. z. a § 23 tiskového zákona)

36, 2. IV. 1930; 8.

okr. s. v Karlových Varech (přestupek podle §§ 13 a 19 zákona o právu shromažďovacím a § 279 tr. z.

50, 20. V. 1930; 3.

zpr. t. 737; zprav. V. Košek; nevydán

111, 17. III. 1931; 21-2.

kraj. s. v Chebu (zločiny podle §§ 8 a 83 tr. z. a přestupky podle § 1 zákona č. 309/21 Sb. z. a n. a § 312 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 729; zprav. dr Daněk; nevydán

104, 12. II. 1931; 59-81.

okr. s. ve Falknově n. O. (přestupek podle § 411 tr. z.)

71, 2. X. 1930; 6.

zpr. t. 1162; zprav. Jan Tůma; vydán:

130, 23. VI. 1931; 26.

kraj. s. v Chebu (zločin podle §§ 87, 81 tr. z. a přečiny podle § 279 tr. z. a §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

102, 6. II. 1931; 3.

zpr. t. 936; zprav. dr Stránský; vydán:

104, 12. II. 1931; 59-80.

okr. s. v Nejdku (přestupek podle § 411 tr. z.)

106, 19. II. 1931; 6.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 5, 7.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)