Johann Greif

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GREIF Johann

V. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. rozp. soc.-pol. a zásob.

Návrhy pozměňovací:

k t. 391. 45, 2. V. 1930; 40-41.

k t. 1215. 131, 25. VI. 1931; 11.

k t. 2066. 221, 25. XI. 1932; 38.

Návrh resoluční:

k t. 391. 45, 2. V. 1930; 42.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 17.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 4.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062).

221, 25. XI. 1932; 22.

Interpelace:

o nezákonném působení národních bojovných spolků na obsazování míst v tabákových továrnách,

t. 1240/IX. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1452/XX. 155, 14. XII. 1931; 6.

o hornických katastrofách ve Svatavě a Lomu u Mostu,

t. 1676/XII. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1978/V. 207, 20. X. 1932; 8.

aby byl co nejdříve vydán zvláštní advokátní tarif za zastupování advokáty v řízení před pracovními soudy a v řízení opravném,

t. 2035/X. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2294/XVIII. 286, 23. VI. 1933; 3.ISP (příhlásit)