Ignác Grebáč-Orlov

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GREBÁČ-ORLOV Ignác

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. zahr. - zásob. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí podpory pohořelým v Tvrdošíně, t. 447.

52, 22. V. 1930; 5.

na udělení podpory pohořelým obce Dlhá n. Oravou, t. 718.

76, 4. XI. 1930; 6.

na přeměnění vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní, t. 1128.

120, 19. V. 1931; 8.

na rychlé poskytnutí podpory pohořelým v Horní Lehotě-Orava, t. 1250.

129, 19. VI. 1931; 41.

na udělení podpory pro poškozené rolníky v Horní Oravě, t. 1938.

205, 21. VII. 1932; 5.

na udělení podpory pohořelým v Trstené a Hruštině, t. 2016.

211, 3. XI. 1932; 4.

211, 3. XI. 1932; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v Křivé nad Oravou, t. 2157.

247, 10. II. 1933; 50.

na poskytnutí podpory pohořelým v Sedlácké Dubové na Oravě, t. 2158.

247, 10. II. 1933; 50.

na udělení podpory pohořelým v obcích Chlebnicích a v Babíně na Oravě, t. 2559.

326, 4. V. 1934; 35.

na poskytnutí podpory pohořelým v Trstené a v Podběli na Oravě, t. 2755.

348, 27. XI. 1934; 5.

Interpelace:

o činech četníků v Polhore na Oravě,

t. 2142/III. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/XIV. 263, 25. IV. 1933; 3.

pro nesprávné činy Josefa Kratochvíla, člena finanční pohraniční stráže v Liesku,

t. 2161/IX. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2250/IV. 271, 18. V. 1933; 14.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

žádost odvolána

142, 14. X. 1931; 17.

okr. s. v Náměstově (přestupek útisku podle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. z.)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 343; zprav. dr Markovič; vydán:

82, 20. XI. 1930; 82-3.

okr. úřadu v Náměstově (přestupek zákona shromažďovacího)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 650; zprav. dr Mareš; nevydán

99, 29. I. 1931; 33-4.

okr. úřadu v Náměstově (přestupek zákona o právu shromažďovacím)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 870; zprav. J. Pekárek; nevydán

114, 26. III. 1931; 14-15.

kraj. s. v Ružomberku (přečin podle § 170, odst. II zák. čl. XV/1899)

60, 11. VI. 1930; 4.

zpr. t. 942; zprav. F. Richter; vydán:

118, 7. V. 1931; 32.

kraj. s. v Trenčíně (zločiny podle §§ 355, 356, 362 a 363 tr. z.)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1746; zprav. dr Daněk; vydán:

197, 22. VI. 1932; 27.

min. financí (zkrácení daní podle § 185 a násl. zákona o přímých daních čís. 76 z r. 1927 Sb. z.)

207, 20. X. 1932; 9.

žádost odvolána

343, 25. X. 1934; 23.ISP (příhlásit)