Rudolf Gajda

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GAJDA Rudolf

IA voleb. kraj

hospitant HL (lig.)

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. bran.

Stal se hospitantem klubu poslanců slovenské strany ľudové.

3, 17. XII. 1929; 59.

Pozbyl posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 12. XII. 1931.

163, 21. I. 1932; 2.

Za něho nastoupil Chmelík Antonín.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); odpovídá na řeč dr Keibla o demonstracích proti něm. zvuk. filmům, pronesenou za rozpravy.

70, 25. IX. 1930; 56.

o vlastní imunitní věci (t. 595).

83, 21. XI. 1930; 88.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 51.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 8. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o konfiskační praxi.

105, 13. II. 1931; 11.

o vlastní imunitní věci (t. 842).

110, 6. III. 1931; 38.

o imunitní věci J. Stříbrného (t. 1345).

140, 10. VII. 1931; 6.

Interpelace:

naléhavá, o urychlení návratu čs. stát. příslušníků, býv. zajatců ze sovětského Ruska,

t. 361. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 494. 59, 6. VI. 1930; 50.

o nápadném postupu berního úřadu v Brně při vymáhání daně obratové,

t. 306/IV. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XX. 68, 17. IX. 1930; 5.

o přidělování lesů státním pozemkovým úřadem,

t. 1017/VII. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1209/III. 126, 11. VI. 1931; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 214 tr. z.)

6, 20. XII. 1929; 89.

zprav. t. 842; zprav. dr Kalaš; vydán

110, 6. III. 1931; 38-9.

okr. tr. s. v Praze (přestupek urážky na cti)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 1112; zprav. dr Suchý; vydán

123, 21. V. 1931; 31.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §§ 197, 199a) tr. z.)

28, 11. III. 1930; 7.

zpr. t. 1111; zprav. dr Suchý; nevydán

120, 19. V. 1931; 31-2.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 197, 200 a 183 tr. z.)

36, 2. IV. 1930; 9.

zpr. t. 595; zprav. dr Daněk; vydán

83, 21. XI. 1930; 88-9.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle § 2, odst. I, II, III, § 13, odst. III, přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 12, 33 zbrojn. patentu ze dne 24. X. 1852, č. 223 ř. z.)

46, 8. V. 1930; 7.

zpr. t. 608; zprav. dr Daněk; vydán

89, 29. XI. 1930; 53-4.

okr. s. v Mor. Ostravě (přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

žádost odvolána

96, 16. XII. 1930; 5.

okr. s. v Chrudimi (přestupek §§ 489, 491 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1170; zprav. F. Richter; vydán:

136, 3. VII. 1931; 34.

okr. s. v Pardubicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 489, 491 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1171; zprav. F. Richter; vydán:

136, 3. VII. 1931; 34.

okr. s. v Přelouči (přestupek proti bezpečnosti cti)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1172; zprav. F. Richter; vydán:

136, 3. VII. 1931; 34-5.

okr. s. v Litomyšli (přestupky proti bezpečnosti cti)

128, 18. VI. 1931; 6.

okr. s. ve Vys. Mýtě (přestupek proti bezpečnosti cti)

128, 18. VI. 1931; 7.

okr. s v Písku (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

138, 8. VII. 1931; 5.

okr. s. v Holicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 16.

okr. s. v Holicích (dvanáctinásobný přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 16.

okr. s. v Poličce (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 17.

Volán k pořádku:

110, 6. III. 1931; 38, 39.

140, 10. VII. 1931; 7.ISP (příhlásit)