Čeněk Fiala

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIALA Čeněk

VIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

aby živelní pohromou postiženým obcím v okresu rokycanském byla poskytnuta ze státních prostředků vydatná pomoc, t. 1273.

131, 25. VI. 1931; 23.

na poskytnutí vydatné podpory obci Bílovu v okresu kralovickém, těžce postižené požárem, t. 1274.

131, 25. VI. 1931; 23.

na změnu některých ustanovení platového zákona č. 103 Sb. z. ze dne 24. června 1926, t. 1378.

142, 14. X. 1931; 16.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2127 (zákon o dopravě motorovými vozidly)

237, 23. XII. 1932; 5, doslov 24, vyjádření o resol. 26.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 63.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o železniční krisi v Československu.

102, 6. II. 1931; 66.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 34.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 65.

Interpelace:

o nesprávném účtování platů pomocných zaměstnanců čsd., vykonávajících střídavě službu turnusovou a neturnusovou,

t. 174/XXII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/XVIII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o neustanovování smluvních zaměstnanců, kteří při provádění restrikčního zákona byli ze služeb dráhy vyřazeni proto, že neměli vyřízené žádosti o státní příslušnost,

t. 1240/III. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1421/XI. 145, 24. XI. 1931; 13.

o neprovádění zařaďování pomocných zaměstnanců do poměru zřízenců ČSD,

t. 1668/XVII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1905/VIII. 205, 21. VII. 1932; 5.

o unifíkaci platových a služebních poměrů zaměstnanců poštovní autodopravy, převzatých železniční správou,

t. 2334/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XVI. 313, 17. I. 1934; 7.

o neudržitelném postupu při vyřizování žádostí rodinám osob, vykonávajících službu vojenskou, o poskytnutí vyživovacího příspěvku,

t. 2393/XI. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/V. 321, 8. III. 1934; 43.ISP (příhlásit)