Michal Dorič

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DORIČ Michal

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - ústav.-práv. - zásob. - zdrav.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým krupobitím dne 29. VI. 1934 v okrese Michalovce a Sobrance, t. 2724.

342, 4. VII. 1934; 57.ISP (příhlásit)