JUDr. Josef Dolanský

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Josef, dr.

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inkompatib. - stál. - ústav.-práv.

Návrh iniciativní:

na přeřazení katastrální obce Tvořihráze v pol. okrese znojemském na Moravě z oblasti řepařské do oblasti obilnářsko-bramborářské, t. 1027.

111, 17. III. 1931; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

Návrh resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2325 (zákon o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon)

291, 7. VII. 1933; 8.

doslov a oprava chyb 292, 8. VII. 1933; 24, 25.ISP (příhlásit)