Ján Dobránsky

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOBRÁNSKY Ján

XXI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. im. - inic. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 69.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 67.

o zákonu o odpočivných a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

49, 16. V. 1930; 21.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 90.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 15.

k zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 11.

k zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155).

248, 10. II. 1933; 23.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 27.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 18.

k zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

336, 28. III. 1935; 45.

Interpelace:

v záležitosti opožděného poukázání zákonem zabezpečené kongruy duchovenstvu činnému na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 456/II. 57, 3. VI. 1930; 13.

odpov. t. 772/IV. 86, 26. XI. 1930; 135.

v záležitosti prof. Jana Dobeše v Báňské Šťávnici,

t. 1210/XV. 128, 18. VI. 1931; 38.

odpov. t. 171/II. 183, 10. V. 1932; 5.

v záležitosti bídného osudu velké části bývalých uherských poštovních zaměstnanců v Prešově,

t. 1405/VI. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1452/IX. 155, 14. XII. 1931; 5.

ohledně zákona č. 74 ze dne 5. V. 1933 a ohledně provedení tohoto zákona se strany finančních úřadů,

t. 2346/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/III. 313, 17. I. 1934; 7.

v záležitosti státního občanství Markéty Velkerové z obce Seňa, čís. min. vnitra 10468/11/29,

t. 2346/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/VI. 313, 17. I. 1934; 7.

pro uplatnění soukromoprávních nároků při státním převratě poškozených, na příklad Imricha Moysa a spol. v Košicích,

t. 2748/VI. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

v záležitosti maďarské školy v obcích Mokrance a Čečejovce,

t. 2852/II. 365, 26. III. 1935; 5.ISP (příhlásit)