Jaromíra Žáčková-Batková

Narozena: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÁTKOVÁ-ŽÁČKOVÁ Jaromíra

XI. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. rozp., soc.-pol. a zásob.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zřízení systemisovaných míst pro dozorčí orgány cenové služby u zemských a krajinských úřadů a na prozatímní úpravu smluvního poměru těchto zaměstnanců podle nyní platných zákonitých ustanovení a podle důležitosti služby, t. 335.

31, 5. III. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 6.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178)

126, 15. XII. 1937; 41.

Interpelace:

o zřízení betonového mostu v okolí Nových Mlýnů na řece Dyji,

t. 552/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VIII. 68, 1. XII. 1936; 94.

o reorganisaci protilichevní služby,

t. 552/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/IX. 70, 3. XII. 1936; 106.

ve věci odvolání zákazu konání učebního kursu pro zaměstnance kontrolní cenové služby,

t. 552/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/II. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci opomíjení potřeb Stát. ústavu pro zkoumání potravin v Brně,

t. 996/IV. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1060/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z a n.)

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 169; zprav. dr S. Hula; nevydána.

27, 18. II. 1936; 29.ISP (příhlásit)