František Zupka

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZUPKA František

XVI. voleb. kraj

K

Nastoupil na místo J. Majora, který se přípisem z 20. VI. 1935 vzdal mandátu.

Slib vykonal 6, 26. VI. 1935; 65.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (t. 397). Mluví o nezaměstnanosti a bídě dělníků na Slovensku.

42, 7. V. 1936; 7.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o událostech v Rakousku.

141, 17. III. 1938; 67.

Interpelace:

o postupu okresního soudu v Popradě,

t. 210/IV. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 274/VIII. 27, 18. II. 1936; 6.

o neudržitelném postupu policejního ředitelství v Košicích proti dělnickým organisacím,

t. 210/XIV. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 378/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci protizákonného výměru okres. hejtmana v Trebišově,

t. 960/VII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1070/XIII.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

29, 27. II. 1936; 4.

kraj. soud v Rim. Sobotě (odpykání trestu 6 měsíců žaláře, uloženého mu pro zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 740; zprav. F. Dlouhý za oml. dr Moudrého; nevydán.

115, 15. XI. 1937; 16.

Slovo odňato:

42, 7. V. 1936; 8.ISP (příhlásit)