Ing. Jindřich Žilka

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽILKA Jindřich, inž.

II. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. (náhr.), tech.-doprav. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 98

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 13. VIII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. VIII. 1935, č. 181 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

zahr. výb. zpr. t. 99

(doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. III. 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. III. 1921, sjednaný dne 26. VII. 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vlastní vyhláškou ze dne 31. VII. 1935, č. 191 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 21.ISP (příhlásit)