Peter Židovský

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽIDOVSKÝ Peter

XXI. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), stál. (náhr.) a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým požárem v Modre, okres Humenné a v Ladomirově, okres Snina, t. 1033.

112, 29. X. 1937; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu. jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 190; 93.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Sabinově (dvojnásobný přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

78, 11. II. 1937; 7.

zpr. t. 870; zprav. J. Pekárek; nevydán.

107, 22. VI. 1937; 10.ISP (příhlásit)